Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Με το άρθρο 6  του σχεδίου νόμου  αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Π. & Δ. Εκπαίδευσης  ιδρύονται στην περιοχή ευθύνης κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), τα οποία υπάγονται στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ως εξής:

α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:
αα) Δράμας με έδρα τη Δράμα,
ββ) Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη,
γγ) Καβάλας με έδρα την Καβάλα,
δδ) Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη και
εε) Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή.
β) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής:
αα) 1ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα,
ββ) 2ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα,
γγ) 1ο Β΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία,
δδ) 2ο Β΄ Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή,
εε) 1ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω,
στστ) 2ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω,
ζζ) 1ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη,
ηη) 2ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη,
θθ) 1ο Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί,
ιι) 2ο Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί,
ιαια) Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα,
ιβιβ) 1ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά και
ιγιγ) 2ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά.
γ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου:
αα) Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη,
ββ) Λήμνου με έδρα τη Μύρινα,
γγ) Σάμου με έδρα τη Σάμο και
δδ) Χίου με έδρα τη Χίο.
δ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας:
αα) Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι,
ββ) 1ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα,
γγ) 2ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα και
δδ) Ηλείας με έδρα τον Πύργο.
ε) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας:
αα) Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά,
ββ) Καστοριάς με έδρα την Καστοριά,
γγ) Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη και
δδ) Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα.
στ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου:
αα) Άρτας με έδρα την Άρτα,
ββ) Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα,
γγ) Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα και
δδ) Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα.
ζ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας:
αα) Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα,
ββ) Λάρισας με έδρα τη Λάρισα,
γγ) Μαγνησίας με έδρα το Βόλο και
δδ) Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα.
η) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων:
αα) Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο,
ββ) Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα,
γγ) Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι και
δδ) Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα.
θ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας:
αα) Ημαθίας με έδρα τη Βέροια,
ββ) 1ο Α΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη,
γγ) 2ο Α΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη,
δδ) 1ο Β΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη,
εε) 2ο Β΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη,
στστ) Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς,
ζζ) Πιερίας με έδρα την Κατερίνη,
ηη) Πέλλας με έδρα την Έδεσσα,
θθ) Σερρών με έδρα τις Σέρρες και
ιι) Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο.
ι) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης:
αα) Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο,
ββ) Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο,
γγ) Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο και
δδ) Χανίων με έδρα τα Χανιά.
ια) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου:
αα) Σύρου με έδρα τη Σύρο,
ββ) Νάξου με έδρα τη Νάξο,
γγ) Ρόδου με έδρα τη Ρόδο,
δδ) Καλύμνου με έδρα την Κάλυμνο και
εε) Κω με έδρα την Κω.
ιβ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου:
αα) Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο,
ββ) Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη,
γγ) Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο,
δδ) Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη και
εε) Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα.
ιγ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας:
αα) Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά,
ββ) Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα,
γγ) Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι,
δδ) Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία και
εε) Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα

Με το άρθρο 7 ορίζονται η αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ.

Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας εκπαιδευτικών αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

Με το άρθρο 8 ορίζονται τα όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ.
1. Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι ο Προϊστάμενος και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
2. Ως Προϊστάμενος επιλέγεται εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄. Ο Προϊστάμενος ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα και εποπτεύεται ως προς την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ενώ ως προς την άσκηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών καθηκόντων του από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σύμφωνα με την παρ. 6. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. παρίσταται στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που αφορούν το συλλογικό προγραμματισμό της δράσης του τελευταίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που καλείται να παραστεί.
3. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο Κ.Ε.Σ.Υ. και λειτουργεί ως διεπιστημονική ομάδα, η οποία οργανώνει το σύνολο των παρεμβάσεων του Κέντρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Για τη βέλτιστη αντιμετώπιση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και επιστημονικών θεμάτων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορεί να συγκροτεί διεπιστημονικές υποομάδες προσωπικού.  Οι διεπιστημονικές υποομάδες δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα αλλά ο  αριθμός, η σύνθεση, το έργο τους και η διάρκειά τους μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με τα θέματα που αντιμετωπίζουν. Τα σχετικά με τη λειτουργία των διεπιστημονικών υποομάδων, τις επισκέψεις των διεπιστημονικών υποομάδων στις σχολικές μονάδες και γενικότερα τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία των υποομάδων αυτών με τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς καθορίζονται στον Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18.
4. Με ευθύνη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ., ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού
Προσωπικού συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο και αποφασίζει ιδίως για:
α) κάθε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του και χρήζει ανταλλαγής απόψεων και λήψης αποφάσεων σε συλλογικό επίπεδο,
β) την αναζήτηση και εφαρμογή μεθόδων και προσεγγίσεων για την επίτευξη των γενικών και ειδικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του,
γ) τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, διατυπώνοντας συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την επίτευξη της αποστολής του σύμφωνα με το άρθρο 7,
δ) την παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και
ε) την τελική ανατροφοδοτική αποτίμηση του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.
5. Οι εκθέσεις του συλλογικού προγραμματισμού δράσης και της τελικής ανατροφοδοτικής αποτίμησης υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στοιχεία των εκθέσεων αυτών καταχωρούνται, με ευθύνη του Προϊσταμένου, στο πληροφοριακό σύστημα myschool, σε ειδικά διαμορφωμένα πεδία για το σκοπό αυτό.
6. Για την παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού δράσης και γενικότερα για την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του ΚΕ.Σ.Υ. από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με απόφαση της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συγκροτείται τριμελής επιτροπή παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ60 ή ΠΕ70 και έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από τους κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με το άρθρο 9 προβλέπεται η στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.
1. Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται χίλιες εξήντα επτά (1.067) θέσεις προσωπικού, που κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:
α) Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.):
αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): ογδόντα έξι (86) θέσεις,
ββ) Δασκάλων (ΠΕ70): εκατό εξήντα έξι (166) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
γγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): ενενήντα τρεις (93) θέσεις και
δδ) Μαθηματικών (ΠΕ03): τριάντα οκτώ (38) θέσεις.
β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):
αα) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες δέκα επτά (217) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
ββ) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες δέκα επτά (217) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
γγ) Λογοθεραπευτών (ΠΕ21): σαράντα επτά (47) θέσεις,
δδ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): είκοσι τέσσερις (24) θέσεις,
εε) Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): τριάντα τρεις (33) θέσεις,
στστ) Ειδικών στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών και στην ελληνική νοηματική γλώσσα (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις και
γ) Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό: εκατόν σαράντα (140) θέσεις.
δ) Διοικητικών υπαλλήλων:
αα) ΠΕ 1 Διοικητικού: είκοσι έξι (26) θέσεις και
ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: σαράντα πέντε (45) θέσεις.
2. Η κάλυψη των θέσεων των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, ύστερα από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ.

Η κάλυψη των θέσεων της περίπτ. γ΄ της ίδιας παραγράφου γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό ύστερα από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών.
3. Οι θέσεις της παρ. 1 για τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης κατανέμονται με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 στα Κ.Ε.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης.

Οι λοιπές θέσεις της ίδιας παραγράφου κατανέμονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. της χώρας με την ίδια υπουργική απόφαση.
4. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε οργανική θέση σε Κ.Ε.Σ.Υ., αρμόδιο είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *