Ι.Ε.Π.: Φάκελος Υλικού για τη διδασκαλία της Αγγλικής στην Α’ Γενικού Λυκείου

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. Οι παρακάτω ενότητες που αποτελούν μέρος του Φακέλου Υλικού για τα Αγγλικά 1, ο οποίος προορίζεται για τη διδασκαλία της Αγγλικής στην Α’ Γενικού Λυκείου.

Ο Φάκελος Υλικού στο σύνολό του θα αποσταλεί στα σχολεία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσής του. Μέχρι τότε, προτείνεται η τμηματική αξιοποίησή του ανά ενότητα.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *