Ι.Ε.Π. Οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων της πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική»

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ανακοίνωση που περιλαμβάνει την υπ’ αριθμ. 2/11-1-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, σε σχέση με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης:

Συμβούλου Α’στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική» με απόσπαση εκπαιδευτικού

(ΑΠ ΙΕΠ 8262/4-12-2017, και ΑΔΑ: ΨΡΨΡΟΞΛΔ-8Ε9).

και στην οποία περιλαμβάνεται επίσης  ο οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων.

Θέση Γνωστικό Αντικείμενο Σειρά
Σύμβουλος Α’ Ειδική Παιδαγωγική
ΑΣΤΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (προτείνεται για απόσπαση) 1
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3
ΦΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση του Ι.Ε.Π. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *