Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας εκδόθηκε από το ΙΕΠ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Η πρόσκληση αφορά:

  1. τη θέση του/της Προϊσταμένου/ης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας
  2. τη θέση του/της Προϊσταμένου/ης του Τμήματος, Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εντολής Πληρωμών
  3. τη θέση του/της Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών

Για την υποβολή αίτησης επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από 18/1/2021 και ώρα 13:00 έως τις 29/01/2021 και ώρα 13:00

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *