Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη Διαπολιτισμική Ενταξιακή Εκπαίδευση


Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη Διαπολιτισμική Ενταξιακή Εκπαίδευση

Ανακοίνωση-Πρόγραμμα

Υποβολή αίτησης στο μητρώο του ΙΕΠ εδώ


ΣΚΟΠΟΣ

 • Η επιμόρφωση, ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων ΖΕΠ, των εκπαιδευτικών των ΤΥ και ΔΥΕΠ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Η προώθηση των αρχών και του εκπαιδευτικού της συμπεριληπτικής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
  Στην επιμορφωτική δράση επιμορφώνονται οι κάτωθι εκπαιδευτικοί κατά αρμοδιότητα ανά ΠΕΚΕΣ
   τον/την Οργανωτικό Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ)
   τον/την Αναπληρωτή/τριά τους ή ΣΕΕ με σχολεία ΖΕΠ στην αρμοδιότητά του/της
   τον/την Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης
   τον/την Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία
   όλους/όλες τους/τις Συντονιστές/τριες Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους προκειμένου να επιμορφώσουν και υποστηρίξουν με σειρά προτεραιότητας
  Α. όλους/όλες τους/τις ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ και τον/την Προϊστάμενο/μενη των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ.
  Β. τους/τις εκπαιδευτικούς των Τ.Υ. και Δ.Υ.Ε.Π. και τους/τις Διευθυντές των σχολικών μονάδων ΖΕΠ της περιοχής αρμοδιότητάς της
  Γ. το σύνολο των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Η στοχευμένη επιμόρφωση (20ωρη) γίνεται με τη μορφή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και περιλαμβάνει πέντε τετράωρα από την Δευτέρα 12 Απριλίου έως και την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρες 14.00-18.00 στις εξής γενικές ενότητες:
  o Εκπαιδευτικό Υλικό της Πλατφόρμας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ΙΕΠ, Δράση 4 «Επιμορφωτικές Δράσεις για την Υποστήριξη της Εκπαίδευσης Παιδιών Προσφύγων» στα πλαίσια του MIS 5004204, Πλατφόρμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
  o Αρχές Συνδιδασκαλίας σε σύνθετα περιβάλλοντα μάθησης
  o Αρχές και διαδικασίες της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής της ένταξης
  o Οδηγοί Εκπαιδευτικού
  o Μεθοδολογία της Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προσφύγων του προγράμματος Wergeland του Συμβουλίου της Ευρώπης
  o Μεθοδολογία υποδοχής, διδασκαλίας και ένταξης στην τυπική και μη τυπική μάθηση: Teach4Intefration, Ψηφιακό και διαδραστικό υλικό UNICEF/Πανεπιστημίων
  Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των επιμορφωτών στις επιμορφωτικές δράσεις γίνεται αμισθί

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *