Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο του «ENRICHING TEACHERS’ SKILLS IN DIGITAL HUMANITIES CROWDSOURCING»

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε 20-30 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ78, ΠΕ89, ΠΕ89.01 και ΠΕ89.02.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αξιοποιήσει τα οφέλη της σύγχρονης πρακτικής του πληθοπορισμού (crowdsourcing) για να ανταποκριθεί στην ανάγκη αναβάθμισης του επιπέδου ψηφιακής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διδάσκουν αντικείμενα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και των τεχνών, ενδυναμώνοντάς τους με ικανότητες και εργαλεία που θα βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Μητρώο του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/από Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 15:00 έως την Πέμπτη 02/03/2023 και ώρα 10:00.

Πρόσκληση


[Σελίδα Ευρωπαϊκού Έργου]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *