Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό. Από 6 έως 20/5 η υποβολή αιτήσεων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Ο προσδιορισμός των θέσεων και το γνωστικό αντικείμενο της κάθε θέσης προσδιορίζεται ως εξής:

α/α    Θέση: Κλάδος/ Γνωστικό Αντικείμενο/ ΕξειδίκευσηΑριθμός θέσεων
1ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ1
2ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
3ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ1
4ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ1
5ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ1
α/α   Θέση: Κλάδος/ Γνωστικό Αντικείμενο/ ΕξειδίκευσηΑριθμός θέσεων
1ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’: ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ1
   α/α    Θέση: Κλάδος/ Γνωστικό Αντικείμενο/ ΕξειδίκευσηΑριθμός θέσεων
1ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙέως 2(1 θέση με ειδίκευση στην κλασσική φιλολογία)
2ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ*1
3ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ*1
4ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ*1
5ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ**έως 3
6ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ1
7ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ1
8ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ1
9ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ1
10ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ1
11ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ1
12ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ1
13ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ1
14ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ1
15ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ1
16ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ **έως 3
17ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ1
18ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΤΕΧΝΩΝ* (ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή ΠΕ 79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ  Ή ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)έως 3
19ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ1
20ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ1

Για την πρόσκληση και τα κριτήρια δείτε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 6/5/2022 και ώρα 13:00 έως τις 20/5/2022 και ώρα 13:00.

Για υποβολή αίτησης κάντε κλικ εδώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *