Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) ΠΕ και ΔΕ, στην 3η περίοδο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολ. έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων

Η 3η Επιμορφωτική Περίοδος του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω
εργαστηρίων» (MIS 5092064) που υλοποιείται μέσω του «ΟΠΣ επιμόρφωσης» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα και απευθύνεται σε εν ενεργεία μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Υποβολή αιτήσεων από 05/11/21και ώρα 13:00 έως 19/11/21 και ώρα 13:00


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια:
α) Εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ,
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
β) Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio

 Καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία»)
γ) Από το μενού Αιτήσεις επιλέγουμε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
επιμόρφωσης

 Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται
μαζί με στην αίτηση)

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.
Προσοχή: Παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Έναρξη 3ης Επιμορφωτικής Περιόδου: 24/11/21 και ώρα 13:00 (δεν θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση ή ειδοποίηση.

Όσοι θα έχουν εγγραφεί θα μπορούν από την 24/11/21 στις 13:00 να συνδεθούν ΜΟΝΟ με τους κωδικούς του TAXIS στη διεύθυνση https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=510 για να
ξεκινήσουν το πρόγραμμα).
Διάρκεια της 3ης Επιμορφωτικής Περιόδου: από 24/11/21 και ώρα 13:00 έως 20/01/22

Η πρόσκληση σε μορφή pdf 

H ανακοίνωση πρόσκλησης σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.