Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο 23 Συντονιστών και 350 Θεματοδοτών για την δημιουργία Τράπεζας θεμάτων μαθημάτων Β και Γ τάξεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο ενιαίο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ)» εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής πολιτικής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση

Yποβολή αίτησης εδώ

Φάση Α’

Κατά τη Φάση Α’ το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου αφορούσε την Α΄ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ),

Φάση Β’

Η Β φάση αφορούσε τα εννέα από τα δεκαοκτώ γνωστικά αντικείμενα της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ.

Με την παρούσα πρόσκληση (Φάση Γ’) το πεδίο εφαρμογής του μητρώου επεκτείνεται στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα της Β’ και Γ΄ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Ειδικότερα η παρούσα πρόσκληση (Γ’ Φάση) αφορά στη
Α. Σύσταση Επιστημονικής Ομάδα Επιλογής Θεμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο (Συντονιστές/τριες)
Έως είκοσι τρεις (23) Συντονιστές/τριες για τη Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)
Β. Σύσταση Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων ανά εξεταζόμενο μάθημα (Θεματοδότες/τριες-Αξιολογητές/τριες)
Έως τριακόσιους πενήντα (350) Θεματοδότες/τριες-Αξιολογητές/τριες για τη Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου (ΓΕΛΕΠΑΛ)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *