Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ενημέρωση σχετικά με τη 2η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων»

Ανακοίνωση για την 2η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» εξέδωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια:
α) Εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php. Από 6/9/21 έως 13/9/21 και ώρα 15:00
β) Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio  Καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία»)
γ) Από το μενού Αιτήσεις επιλέγουμε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης
Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μέσα στην αίτηση) Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.
Παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη συμμετοχή στο πρόγραμμα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *