Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Αποσπάσεις Επιστημονικού και Διοικητικού προσωπικού

Αποφάσεις για την απόσπαση Επιστημονικού και Διοικητικού προσωπικού εκδόθηκαν από το ΙΕΠ.

Οριστικά Αποτελέσματα όσον αφορά στην Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Οριστικά Αποτελέσματα όσον αφορά στην Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.