Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Σχολεία που θα συμμετάσχουν στο έργο με τίτλο: «Inclusive Schools for Roma»

Αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα του ΙΕΠ κατόλογος με τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο έργο με τίτλο: «Inclusive Schools for Roma».

Πατήστε εδώ για δείτε το σχετικό έγγραφο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.