Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Βράβευση του πιλοτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21ου αιώνα στο πλαίσιο του Διαγωνισμού του Δικτύου GENE με το Βραβείο Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Το πιλοτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής “Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21ου αιώνα” (Υπεύθυνη κ. Θεοδώρα Αστέρη), το οποίο υποστηρίχθηκε ως καινοτόμος δράση και παρουσιάστηκε από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥΠΑΙΘ κατά τη διάρκεια της 42ης Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη (Δίκτυο  GENE) και συμπεριλήφθηκε και στην 43η και 44η ετήσια έκθεση, που υπέβαλε η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, ως μέλος του εν λόγω Δικτύου, για την εκπαιδευτική πολιτική της Χώρας μας στο πεδίο της ποιοτικής παγκόσμιας εκπαίδευσης, βραβεύτηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού του Δικτύου για το έτος 2020-2021 με το Βραβείο Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη, όσον αφορά στην Ποιότητα και τις Καλές Πρακτικές στην Ευρώπη.

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα θα δημοσιευτεί στη συλλογική έκδοση του Δικτύου με καλές πρακτικές για την Ποιότητα στην Παγκόσμια Εκπαίδευση (GENE Award 2021 Compendium of Quality in Global Education).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *