Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό (37 θέσεις) και ως επιστημονικό (25 θέσεις) προσωπικό στο ΙΕΠ

Δείτε την πρόσκληση για το Διοικητικό προσωπικό εδώ.

Το διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ στηρίζει διοικητικά τις οργανικές μονάδες του φορέα, οι
αρμοδιότητες των οποίων περιγράφονται στον ν. 3966/2011, όπως ισχύει. Ενδεικτική περιγραφή
των αντικειμένων απασχόλησης των θέσεων διοικητικού προσωπικού της παρούσης
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι:


Δείτε την πρόσκληση για το Επιστημονικό προσωπικό εδώ.


Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 24/5/2021 και ώρα 13:00 έως τις 7/6/2021 και ώρα 13:00.

Για υποβολή αίτησης κάντε κλικ εδώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *