Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Δελτίο Τύπου Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ψυχολόγων «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ. Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»

Δελτίο Τύπου σχετικό με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ψυχολόγων: στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» εξέδωσε το ΙΕΠ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το δελτίο τύπου.

Στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης υλοποιείται εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-2021 σε τέσσερεις (4) διακριτές θεματικές ενότητες:
 Υπομητρώο 1 (ΥΜ1)/Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
 Υπομητρώο 2 (ΥΜ2)/Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
 Υπομητρώο 3 (ΥΜ3)/Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή/ήτριας – Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 Υπομητρώο 4 (ΥΜ4)/Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Σύμβουλος Ψυχολόγος – Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/ήτριες.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.