ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Απάντηση στα δημοσιεύματα για τα Δημόσια ΙΕΚ

Απάντηση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με τα δημοσιεύματα για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ανάθεσης γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών των εξετάσεων όπου είχαν εφαρμοστεί οι οδηγίες διαχείρισης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Επίσης, άμεσα δρομολογούνται και διαδικασίες για την προώθηση αιτημάτων και για τα υπόλοιπα θέματα που ζητούνται από τα Δ.Ι.Ε.Κ.

Σε κάθε όμως περίπτωση η αποκατάσταση της λειτουργίας των ΔΙΕΚ περιλαμβάνει και διορθωτικές κινήσεις στη λειτουργία αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και τις αναφορές του ΣΕΕΔΔ, του Συνηγόρου του Πολίτη&των άλλων ελεγκτικών μηχανισμών.

Για την βέλτιστη αποκατάσταση όλων των ζητημάτων έχουν πραγματοποιηθεί τα ακόλουθα:

  • Έχει ξεκινήσει νωρίτερα η διαδικασία της πρόσκλησης των εκπαιδευτών και έχει γίνει η ανάθεση στους εκπαιδευτές με οριστικούς Πίνακες και χωρίς τις στρεβλώσεις στη διαδικασία της διοικητικής επαλήθευσης που ανέφερε ο Συνήγορος του Πολίτη και το ΣΕΕΔΔ
  • Η ανάθεση ωρών αναρτήθηκε στη Διαύγεια, όπως απαιτεί το ΣΕΕΔΔ
  • Η συμβασιοποίηση των εκπαιδευτών θα είχε ξεκινήσει νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη, αν δεν είχε προηγηθεί η κατάληψη στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  • Η αποκατάσταση της οικονομικής διαχείρισης και της προώθησης των αιτημάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προς θεραπεία πολλών εκθέσεων του ΣΕΕΔΔ και του Συνηγόρου του Πολίτη θα είχε ήδη αποκατασταθεί, αν δεν είχε προηγηθεί η κατάληψη στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Όσον αφορά δε, σε συγκεκριμένα θέματα που αναφέρονται στα δημοσιεύματα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν έχουν απομακρυνθεί μέλη της διαχείρισης των Δ.Ι.Ε.Κ. από την παρούσα ή την προηγούμενη διοίκηση. Υπάρχουν μέλη που έχουν παραιτηθεί, ή/και δεν εκτελούσαν τα καθήκοντα τους και τα οποία αντικαταστάθηκαν από την ομάδα διαχείρισης των ΔΙΕΚ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *