ΙΕΠ: Το απόσπασμα του Πρακτικού με θέμα “Εισήγηση Επιστημονικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά”

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου το απόσπασμα του Πρακτικού με θέμα: Εισήγηση Επιστημονικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το απόσπασμα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *