ΙΕΠ: Σχολικός Διαγωνισμός με Θέμα, «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο»

Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη 6/14-02-2019 του Δ.Σ., το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (Πράξη 36/14-09-2017 του Δ.Σ.) Εθνικός Συντονιστής για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Έργου H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» (Grant Agreement, number: 741572) («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»), καλεί σχολικές μονάδες (Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν σε Σχολικό Διαγωνισμό με Θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο». Ο διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή (Ευρωπαϊκό Συντονιστή του έργου OSOS), και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται παρακάτω.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του έργου OSOS είναι η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοιχτού σχολείου», με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, προτείνεται η διενέργεια Σχολικού Διαγωνισμού με θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο» για το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019, όπου αναμένεται να αναδειχθούν καλές πρακτικές που συνδέονται με τη μελέτη ενός φυσικού φαινομένου με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Ειδικότερα, στόχοι του διαγωνισμού, είναι αφενός η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και μαθητριών για την επιστήμη και για το πώς επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή και αφετέρου η αύξηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή της καινοτομίας στην καθημερινή διδασκαλία.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού καλούνται ομάδες μαθητών και μαθητριών σε συνεργασία με τους/τις  εκπαιδευτικούς τους να κατασκευάσουν έναν αυτοσχέδιο σεισμογράφο και να περιγράψουν την όλη διαδικασία κατασκευής σε μία «Έκθεση» συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μέσω του διαγωνισμού, θα επιλεγούν οι 10 καλύτερες «εργασίες», από σχολεία της Α΄/θμιας ή και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες θα απονεμηθεί έπαινος σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας (Athens Science Festival) στις 5 Απριλίου 2019 στην Αθήνα. Οι σχολικές ομάδες, θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στο πλαίσιο της εκδήλωσης βράβευσης στο εν λόγω Φεστιβάλ και εφόσον το επιθυμούν, να δημοσιεύσουν, κατόπιν κρίσης, σχετικό άρθρο με την εργασία τους, στο μαθητικό Ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό, Open Schools Journal for Open Science. Το περιοδικό φιλοξενείται στην πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της σύμπραξης OpenAIRE.

Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από ειδική επιτροπή, με τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Ποιότητα: η παρουσίαση της εργασίας πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να ακολουθεί τα τέσσερα στάδια του Open Schools for Open Societies: Αισθάνομαι – Φαντάζομαι – Δημιουργώ – Μοιράζομαι.
  • Επιστημονική ορθότητα: η εργασία πρέπει να περιέχει επιστημονικά ορθές επεξηγήσεις, ερμηνείες και περιγραφές και να μην παραπέμπει σε πηγές που δημιουργούν εσφαλμένες αντιλήψεις ή παρανοήσεις σε σχέση με το υπό εξέταση φαινόμενο.

Επίσης:

  • Να βασίζεται στις βασικές αρχές της διαδικασίας για Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία.
  • Να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων (διερευνητική μάθηση, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα) και της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, όπως επίσης να δίνει έμφαση στη συνεργατικότητα και στην εργασία σε ομάδες.
  • Να δίνει έμφαση στην αντίληψη εκ μέρους των μαθητών/μαθητριών των παραμέτρων της πολιτικής προστασίας που σχετίζονται με την αντιμετώπιση και πρόληψη των επιπτώσεων των σεισμών στη χώρα μας.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των σχολείων (με τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας) και των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολείων και των εκπαιδευτικών είναι η 15η Μαρτίου 2019 και θα πρέπει να γίνει:

α) συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά  τη σχετική αίτηση μέσω του ακόλουθου υπερσυνδέσμου: https://goo.gl/forms/eByBL0adwslBsRYQ2 και,

β) με την υποβολή/ανάρτηση της «Έκθεσης» (στην οποία θα περιγράφεται η διαδικασία κατασκευής του σεισμογράφου  συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό) στην πλατφόρμα του έργου OSOS στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/schools-study-earthquakes-849203.

Η υποβολή/ανάρτηση της «Έκθεσης» θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου δημιουργίας εκπαιδευτικού σεναρίου (Authoring tool). Αναλυτικές οδηγίες, για τη χρήση του Authoring tool περιλαμβάνονται στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:

https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/u34111/osos_students_projects_authoring_tool.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφτούν τόσο την κοινότητα του έργου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/schools-study-earthquakes-849203)

όσο και τον σχετικό διαδικτυακό τόπο (http://seismografos.ea.gr). Επίσης, μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στις ακόλουθες διευθύνσεις:  diagwnismos@ea.gr και osos_iep@iep.edu.gr.

Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης, διανομής (1 διανυκτέρευση εφόσον απαιτείται) και διατροφής,  ενός εκπαιδευτικού και ενός μαθητή/μαθήτριας (από τα 10 σχολεία  Α΄/θμιας και Β΄/θμιας, εφόσον βρίσκονται εκτός Αθηνών), που θα κληθούν να συμμετέχουν στην τελετή βράβευσης  στο Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας στις 05/04/2019 θα καλυφθούν από την Ελληνογερμανική Αγωγή – Ευρωπαϊκό Συντονιστή του Έργου OSOS.

[Κατεβάστε την Πρόσκληση]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *