ΙΕΠ: Σχολεία που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του έργου ERASMUS+, Reflecting 4 Change (R4C)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο ERASMUS+KA3 με τίτλο:
«Reflecting 4 Change (R4C)» με Grant Agreement, number: 612879-R4C (το οποίο αποτελεί συνέχεια του
έργου «Open Schools for Open Societies-OSOS») με έναρξη 01-11-2019 και λήξη 31-10-2021, κατόπιν
έγκρισης με την Πράξη 32/01-08-2019 του Δ.Σ. του ΙΕΠ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο Έργο μετά τη δήλωση ενδιαφέροντος.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *