ΙΕΠ: Συνοπτική αποτίμηση της θεματικής εβδομάδας 2018-19 «Δημοκρατική συνύπαρξη και ανθρώπινα δικαιώματα»

Κείμενο με τίτλο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2018-19 «Δημοκρατική συνύπαρξη και ανθρώπινα δικαιώματα», αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο . . .

Οι δράσεις στη νέα θεματική εβδομάδα σχεδιάστηκαν με σκοπό οι μαθητές και οι μαθήτριες: να εμβαθύνουν σε θέματα στάσεων ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αξιοπρεπούς συνύπαρξης στο σχολείο και να καλλιεργήσουν ικανότητες διαλόγου, δημοκρατικής διαβούλευσης, συμμετοχής σε συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ανάληψης ευθύνης και διαμεσολάβησης και να εισαχθούν σε μεθοδολογίες της δημοκρατίας και της συμπεριληπτικής οργάνωσης μαθησιακών δραστηριοτήτων, με καινοτόμες εμπειρικές και ανακαλυπτικές εμπειρίες. Οι καινοτομίες που εισήχθησαν στη φετινή θεματική αφορούσαν:

Α) το σχεδιασμό της σελίδας επικοινωνίας με τα σχολεία με περισσότερη οπτικοποίηση και λιγότερο κείμενο,

Β) τη δημιουργία βιβλιοθήκης που συμπεριέλαβε εκπαιδευτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας και υλικά και δράσεις που προτείνουν φορείς της δημοκρατίας, όπως π.χ. το πρόγραμμα της Βουλής,

Γ)την έμφαση στην ενταξιακή και συμπεριληπτική εκπαίδευση με συνεργασίες συνεκπαίδευσης με σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης προσφύγων,

Δ) την έμφαση σε προγράμματα διαδικασιών και την αναπλαισίωση των προγραμμάτων ενημέρωσης (βλ. επίσης: Οδηγοί για τη Θεσμική Παιδαγωγική και για τη Συνέλευση τάξης, στο http://iep.edu.gr/el/thematiki-evdomada-2018-2019/odigoi),

Ε) τη διοργάνωση δράσεων διερευνητικής μάθησης και δημιουργικής επικοινωνίας, προκειμένου να καλλιεργηθούν στάσεις σεβασμού των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας και δεξιότητες συνδιαλλαγής, συνέλευσης και δημοκρατικής λήψης αποφάσεων (βλ. ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ, Οδηγίες υλοποίησης στο http://iep.edu.gr/el/thematiki-evdomadacategory/656-varometro).

Στ) την αποτίμηση των δράσεων από τα σχολεία μέσω του βαρόμετρου και της διερεύνησης του σχολικού κλίματος πριν και μετά τις δράσεις της θεματικής εβδομάδας,

Ζ) την ηλεκτρονική υποβολή του βαρόμετρου (με lime-survey) χωρίς ωστόσο να παραμετροποιείται για πλήρη στατιστική ανάλυση και ποσοτικοποίηση των απαντήσεων, καθώς όποιες ερωτήσεις του βαρόμετρου δεν υπήρξαν αντικείμενο εκπαιδευτικής δράσης απαντώνται με την τιμή 0.

Πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *