ΙΕΠ: Συνεργασία με το δίκτυο EUROPEANA

Η ψηφιακή πλατφόρμα της Europeana για την πολιτιστική κληρονομιά παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 50 εκατομμύρια ψηφιακά τεκμήρια από 3.500 ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και πινακοθήκες. Μεγάλο μέρος του υλικού αυτού (εικόνες, κείμενα, οπτικοακουστικό και τρισδιάστατο υλικό σχετικά με τις τέχνες, τη φυσική ιστορία κ.ά.) είναι ανοικτής πρόσβασης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Πρωτοβουλία του δικτύου αποτελεί η συλλογή Europeana Education, η οποία έχει στόχο την υποστήριξη της χρήσης ψηφιακού υλικού πολιτιστικού περιεχομένου από τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων στις τάξεις τους. Αποστολή της δράσης είναι η αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, η συμβολή στη δημιουργία ενεργών πολιτών, η προώθηση των κοινών αξιών και η υποστήριξη της ευχάριστης και δημιουργικής μάθησης.

Για την επίτευξη των στόχων της, το δίκτυο της Europeana συνεργάζεται με θεσμικά όργανα (Υπουργεία Παιδείας της Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας κ.λπ.), με επιχειρήσεις (εκδότες κ.λπ.) καθώς και με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και δίκτυα, όπως το European Schoolnet που υποστηρίζει την καινοτομία στη διδασκαλία και τη μάθηση στις ψηφιακές κοινωνίες του 21ου αιώνα. Ο οργανισμός προσφέρει δωρεάν ψηφιακά εργαλεία όπως τα Webinars and MOOCs, ενώ έχει επίσης δημιουργήσει δίκτυα μέσω του Teaching with Europeana blog. Την περσινή χρονιά ενεπλάκησαν ενεργά πάνω από 2.000 εκπαιδευτικοί με άμεσο αντίκτυπο σε πάνω από 38.000 μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ευρώπη.

Το Ι.Ε.Π. συνεργάστηκε με το δίκτυο της Europeana με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών της χώρας μας σχετικά με τις δυνατότητες της πλατφόρμας και τη χρήση των εργαλείων που παρέχει. Μπορεί κανείς να πλοηγηθεί σε αυτή και να αναζητήσει υλικό μέσα από τις ποικίλες κατηγορίες ταξινόμησής του (ανά θέμα, γλώσσα, χρονική περίοδο κ.λπ.), να αξιοποιήσει και να επεξεργαστεί έτοιμα σενάρια διδασκαλίας ή να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο και τις εφαρμογές της Europeana.

Τα θέματα/εκθέματα στην ελληνική γλώσσα είναι περιορισμένα αλλά το υλικό σε άλλες γλώσσες είναι πλούσιο και μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη διδασκαλία ελεύθερα, υπό τους όρους που περιγράφονται στην ιστοσελίδα, μεταφρασμένο ή όχι.

Περισσότερα στον ιστότοπο του ΙΕΠ: http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/europeana

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *