ΙΕΠ: Συμπληρωματικές οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020

Εκδόθηκαν από το ΙΕΠ συμπληρωματικές οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄τάξεων του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020 και Γ΄τάξεων του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020

Παράρτημα 1, ΘΦ – Α’ Γυμνασίου

Παράρτημα 2, ΘΦ – Β’ Γυμνασίου

Παράρτημα 3, ΘΦ – Γ’ Γυμνασίου

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *