ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο «ERASMUS+KA3: Reflecting 4 Change(R4C)»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα του ευρωπαϊκού έργου «ERASMUS+KA3: Reflecting 4 Change (R4C)» (Grant Agreement, number: 612879-R4C), καλεί σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στη φάση εφαρμογής του έργου, το οποίο έχει ως προτεραιότητα την προαγωγή της χρήσης εργαλείων αναστοχασμού» προκειμένου να υποστηριχθεί η καινοτομία και η συστημική αλλαγή στα σχολεία.
Το Έργο πρόκειται να υλοποιηθεί από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι τον Οκτώβριο του 2021, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 21/12/2020 και ώρα 11η πρωινή).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση

Για την υποβολή της αίτησης εδώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *