ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του προπτυχιακού μαθήματος «Θεατρικές Εφαρμογές και Διδακτική της Φυσικής Ι» που προσφέρεται στο χειμερινό εξάμηνο, σε 20 εν ενεργεία Νηπιαγωγούς

Οι Επιστημονικές Μονάδες Τεχνών και Προσχολικής Εκπαίδευσης του Ι.Ε.Π. σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης του προπτυχιακού μαθήματος «Θεατρικές Εφαρμογές και Διδακτική της Φυσικής Ι» που προσφέρεται στο χειμερινό εξάμηνο, σε 20 εν ενεργεία Νηπιαγωγούς, που θα επιλεγούν από το Ι.Ε.Π. βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και θα συνεργαστούν με τις προπτυχιακές φοιτήτριες του Τμήματος.

Βασικοί στόχοι υλοποίησης της δράσης είναι: α) η παρουσίαση των θεατρικών σπουδών που θα δημιουργηθούν μέσα από τα εργαστήρια του μαθήματος με τη μορφή παράστασης, β) η προσέγγιση εννοιών των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο μέσω των τεχνών, η εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων από τις/τους νηπιαγωγούς που θα επιλεγούν στην τάξη τους καθώς και ο σχεδιασμός και εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων που εμπλέκουν ενεργητικά τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας με έννοιες των Φυσικών και γ) η  διοργάνωση Ημερίδας  από το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο της διάχυσης καλών πρακτικών – τεχνογνωσίας για την παρουσίαση των εφαρμογών που θα προκύψουν από τις/τους νηπιαγωγούς που θα εμπλακούν .

Η εφαρμογή των νέων έντεχνων προσεγγίσεων των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο από τις νηπιαγωγούς που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να προσκομίσει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων για την εφαρμογή των προσεγγίσεων που θα προκύψουν στην τάξη τους.

Ειδικότερα, το εν λόγω μάθημα (βλ. στα Περιγράμματα Μαθημάτων http://www.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2013/05/Περιγράμματα-μαθημάτων-2018-2019-1.pdf) έχει στόχο τη διερεύνηση και την καταγραφή διαφορετικών τρόπων χρήσης του κουκλοθεάτρου (θέατρο σκιών, κούκλα, μαύρο θέατρο κ.λπ.) ή και της κινούμενης εικόνας, ως μέσου έκφρασης επιστημονικών ή και επιστημολογικών ζητημάτων που διαχειρίζεται η Προσχολική Εκπαίδευση.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 1. Παράλληλες θεωρητικές και εργαστηριακές προσεγγίσεις α) τεχνικών και δομής του κουκλοθέατρου και β) ενός επιστημονικού ή επιστημολογικού θέματος (φως-σκιά, κίνηση, Γη, χρόνος, αιτιότητα-πιθανότητα, κ.λπ.).
 2. Θεωρία και τεχνικές της αφήγησης. Κατασκευή σεναρίου θεατρικής σπουδής με κεντρικό θέμα από τις φυσικές επιστήμες. Παρουσίαση, συζήτηση και μετατροπές των σεναρίων.
 3. Επιλογή τεχνικής κουκλοθέατρου για την παραγωγή των θεατρικών σπουδών. Σκηνικές κατασκευές. Παρουσίαση και συζήτηση πρώτων προσπαθειών.
 4. Εξέλιξη της παραγωγής των θεατρικών σπουδών. Παρουσίαση και σύνθεση των σπουδών σε μια ενιαία παράσταση διακριτών επεισοδίων.
 5. Πρόβες για το ανέβασμα της παράστασης. Κατασκευή προγραμμάτων και προσκλήσεων. Πραγματοποίηση της παράστασης.
 6. Αξιολόγηση του αποτελέσματος. Κριτική για το επίπεδο επιτυχίας της σύνδεσης των επιστημονικών θεμάτων/ ιδεών που παρουσιάστηκαν με το δραματουργικό, σημειωτικό και αισθητικό υπόβαθρο των θεατρικών σπουδών.

Το μάθημα υλοποιείται σε 13 τετράωρες απογευματινές συναντήσεις  (17:00 – 21:00) που πραγματοποιούνται στο Θεατρικό Εργαστήριο του ΤΕΑΠΗ (Ναυαρίνου 13α, υπόγειο) μια φορά τη βδομάδα (Τρίτη ή Τετάρτη). Υπεύθυνοι σχεδιασμού και υλοποίησης του μαθήματος είναι η  Αντιγόνη Παρούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και ο Βασίλης Τσελφές, Ομότιμος Καθηγητής.  

Στο τέλος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στους/στις συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες.

Το μάθημα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και η παρακολούθησή του απαιτεί προετοιμασία στο σπίτι, καθώς και συνεργασία στο πλαίσιο των ομάδων που θα δημιουργηθούν.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

από 09-09-2019 και ώρα 09:00π.μ. έως και 24-09-2019 και ώρα 14:00μ.μ. 

Κριτήρια επιλογής:

Η επιλογή των 20 εκπαιδευτικών θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 • Πτυχίο του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών με  ειδίκευση στα αντίστοιχα αντικείμενα
 • Εκπόνηση αντίστοιχης Διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του προπτυχιακού διπλώματος σπουδών
 • Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών
 • Έγγραφη συναίνεση του συλλόγου διδασκόντων στον οποίο ανήκει η/ο κάθε υποψήφια/ος για τη δέσμευση εφαρμογής του εν λόγου προγράμματος στο νηπιαγωγείο που υπηρετεί
 • Βιογραφικό σημείωμα

Σε περίπτωση που οι υποψήφιες/υποψήφιοι  που ανταποκρίνονται  στα παραπάνω κριτήρια ξεπερνούν τους είκοσι (20) για την τελική επιλογή θα συνεκτιμηθεί η ημέρα και ώρα υποβολής της αίτησης και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η ανακοίνωση των ονομάτων που θα επιλεγούν  θα γίνει στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ καθώς και στα email που θα δηλωθούν κατά την υποβολή της αίτησης.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *