ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο συντονιστών, εμπειρογνωμόνων και εκπονητών προγραμμάτων σπουδών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για ένταξη στο μητρώο συντονιστών, εμπειρογνωμόνων και  εκπονητών προγραμμάτων σπουδών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» ανακοινώνει το Ινστιτούτο.

Το μητρώο θα είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων για όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης. Η επιλογή φυσικών προσώπων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί έως συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται δημόσια και έγκαιρα.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

Οι ανάγκες των ομάδων εργασίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VI -οι οποίες στο εξής θα καλούνται ΚΕΟΕ, ΕΟΤΠ-ΓΠ, ΕΟΕΕΜ, ΕΟΓΑ, ΟΕΤΕΠΑΛ και ΟΕΜΕΤΜ αντίστοιχα- δύναται να καλυφθούν από τους ενταχθέντες στο παρόν μητρώο έως 15/02/2019 και ώρα 14:00.

   Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 08.01.2019   

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *