ΙΕΠ: Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./ Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ., και στους εκπαιδευτές των Δ.Ι.Ε.Κ. να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Μαΐου – Νοεμβρίου 2018.

Αντικείμενο της Πράξης / Ωφελούμενοι εκπαιδευτικοί – εκπαιδευτές τριες
Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας, με στόχο την ενίσχυση και αποτελεσματική υλοποίηση του θεσμού.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014- 2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται η πραγματοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και των εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ., το οποίο θα πραγματοποιηθεί με βάση το μεικτό μοντέλο, δηλαδή με συνδυασμό δια ζώσης (σε όλες τις περιφέρειες της χώρας) και εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη) εκπαίδευσης, με την αξιοποίηση υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ. Βασική επιδίωξη της Πράξης αποτελεί η αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου παράγοντα και ιδιαιτέρως των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και των εκπαιδευτών των Δ.Ι.Ε.Κ. που εμπλέκονται στην υλοποίηση της μαθητείας.
Στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι:
 να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του θεσμικού πλαισίου και τις διαδικασίες υλοποίησης του μεταλυκειακού έτους μαθητείας,

 να εξοικειωθούν με τα προγράμματα σπουδών και τη φιλοσοφία του
μεταλυκειακού έτους –τάξης μαθητείας,
 να προσεγγίσουν τις βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων,
 να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
 να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας, συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και επιχειρηματικότητας.
Οι ωφελούμενοι/ες εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι και οι οποίες θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης, είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν σε Α΄ ή Β΄ ανάθεση τα μαθήματα τομέων της Β΄ τάξης και τα μαθήματα ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης, όλων των ειδικοτήτων που λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ.
Σημειώνεται ότι στην επιλογή των εκπαιδευτικών θα δοθεί προτεραιότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν σε Α΄ ανάθεση τουλάχιστον δύο εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας στην Γ΄ τάξη

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές σε θέματα μαθητείας αναπτύσσεται σε 39 ώρες εκ των οποίων οι 18 ώρες θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης και οι 21 ώρες θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως (σύγχρονη τηλεκπαίδευση). Η δια ζώσης επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε σχολικές μονάδες (Επιμορφωτικά κέντρα), σε κεντρικές πόλεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας. Ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται θα δημιουργηθεί αντίστοιχος αριθμός τμημάτων σε κάθε περιφέρεια.

Όλο το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια έως 6 εβδομάδες, δηλαδή θα πραγματοποιούνται εξάωρες ή τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες ανά εβδομάδα λαμβάνοντας υπόψη τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων και την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων μετακινήσεων.
Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο επιμορφωτικές φάσεις (Α΄ και Β΄) εκ των οποίων η Α΄ θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2018 και η Β΄ το χρονικό διάστημα Ιουνίου – Νοεμβρίου 2018.

Για να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε ΕΔΩ.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mathiteia@iep.edu.gr.
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: http://www.iep.edu.gr.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση του ΙΕΠ 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

από την Παρασκευή 27/04/2018 έως και Δευτέρα 07/05/2018

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *