ΙΕΠ: Πρόσβαση στη Διδακτέα ύλη και τις Οδηγίες διδασκαλίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τα έγγραφα που
αφορούν στην ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021, όπως εκδόθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ, κατόπιν
σχετικών εισηγήσεων του Ινστιτούτου.

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *