ΙΕΠ: Πληροφορική Γ΄ Λυκείου-Συμπληρωματικό Υλικό. Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συμπληρωματικό υλικό για το μάθημα της Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου που περιλαμβάνει ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό υλικό

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.