ΙΕΠ: Παράταση υποβολής αιτήσεων για θέσεις στην οικονομική υπηρεσία

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37/30-8-2018 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση στην υποβολή των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 8499/31-7-2018 Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες της οικονομικής υπηρεσίας.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Σεπτεμβρίου  2018 (ώρα 13:00).

Με επόμενη ανακοίνωση θα κοινοποιηθούν  λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων.

Από το Τμήμα Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *