ΙΕΠ: Παράταση προθεσμίας υποβολής σχεδίου υλοποίησης Θεματικής Εβδομάδας 2018- 2019

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής σχεδίου υλοποίησης  Θεματικής Εβδομάδας 2018- 2019 μέχρι και τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019.

Σημειώνεται ότι όσα Γυμνάσια και γυμνασιακές δομές αντιμετωπίζουν δυσκολία με τους κωδικούς του myschool μπορούν να αποστέλλουν το σχέδιο τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 thematikievdomada@iep.edu.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *