ΙΕΠ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Ιστορία, Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, Μαθηματικά, Κοινωνικές και Φυσικές Επιστήμες, Ξένη Γλώσσα, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, και Φυσική Αγωγή στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ:

  1. Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος
    2020-2021
  2. Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Αισθητική Αγωγή στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021
  3. Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γλώσσα, Μαθηματικά, Κοινωνικές και Φυσικές Επιστήμες στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021
  4. Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Ξένη Γλώσσα στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021
  5. Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021
  6. Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Φυσική Αγωγή στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *