ΙΕΠ: Λήξη και ανανέωση της θητείας του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. και ορισμός νέων μελών Δ.Σ

Απόφαση με θέμα: Λήξη και ανανέωση της θητείας του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. και ορισμός νέων μελών Δ.Σ, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου.

Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας

1.Διαπιστώνεται η λήξη της θητείας του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
2. Ανανεώνεται η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως εξής:
α) του Γεράσιμου Κουζέλη του Θεοδώρου, με ΑΔΤ: ΑΒ 049471, καθηγητή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ι.Ε.Π.
β) του Παύλου Χαραμή του Δημητρίου, με ΑΔΤ: ΑΕ 155761, εκπαιδευτικού β/θμιας εκπ/
γ) της Μαρίας-Τατιάνας Σπανέλλη του Θεοδώρου, με ΑΔΤ: ΑΕ 089906, εκπαιδευτικού
α/θμιας εκπ/σης, ως μέλους.
δ) του Ιωάννη Ρουσσάκη του Εμμανουήλ, Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ΑΔΤ: ΑΝ 562755, ως μέλους.
ε) της Γεωργίας Φέρμελη του Σωκράτη, με ΑΔΤ: ΑΒ 336338, Συμβούλου Α΄ του ΙΕΠ, ως
μέλους.

3. Ορίζεται:
α) ο Σοφός Αλιβίζος του Σπυρίδωνα με ΑΔΤ: ΑΜ 450831, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, ως μέλος, και
β) η Τσίκιζα Ελένη του Λουκά, με ΑΔΤ: ΑΚ 219787, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ως μέλος.
4. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. ορίζεται ο Παύλος Χαραμής.
5. Η θητεία των μελών του ανωτέρω συμβουλίου είναι τριετής.
6. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Ι.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *