ΙΕΠ-Εργαστήρια δεξιοτήτων: Σε εξέλιξη η διαδικασία επιμόρφωσης των 2.018 εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ»

Η πιλοτική υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ξεκίνησε με πνεύμα θετικό και θερμή υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η σύγχρονη εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση των 140 πολλαπλασιαστών στη μεθοδολογία και τα εργαλεία υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (φάση Α1) του ΙΕΠ. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή στα εργαστήρια που διεξήχθησαν μεταξύ των εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών καθώς και μεγάλο ενδιαφέρον ως προς το περιεχόμενο των εισηγήσεων.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ως και την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου αναμένεται να έχουν επιμορφωθεί αντιστοίχως όλοι οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων, καθώς ήδη έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν 2.018 εκπαιδευτικοί (επιμορφωτές/ριες ή επιμορφούμενοι/ες κ.α.), ενώ είναι εγγεγραμμένοι/ες 2.419 (ποσοστό συμμετοχής περίπου 84%). Έχουν διαμορφωθεί 62 τμήματα εργαστηριακής συνεργασίας μεταξύ όλων των ειδικοτήτων των πιλοτικών σχολείων και των επιμορφωτών –πολλαπλασιαστών.

Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης αφορά στη μεθοδολογία υλοποίησης των εργαστηρίων δεξιοτήτων και συγκεκριμένα στις καινοτόμες παιδαγωγικές εφαρμογές της καλλιέργειας των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, τις δεξιότητες ζωής και κοινωνικής υπευθυνότητας τις ρουτίνες σκέψης και τις δεξιότητες νου, τις σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες και τη ρομποτική, τις νέες επαγγελματικές δεξιότητες για νεανική δημιουργική επιχειρηματικότητα και τις μεθοδολογίες της εμψύχωσης των δεξιοτήτων 21ου αιώνα μέσω της θεατρικής και μουσικής αγωγής.

Έχουν αρχίσει να εκπονούνται και να σχολιάζονται πιλοτικά Σχέδια Δράσης Σχολικής Μονάδας και Τμημάτων, τα οποία αναμένεται να δοκιμαστούν κατά τη φετινή σχολική χρονιά στα 218 πιλοτικά σχολεία της χώρας ώστε να μελετηθεί η πλήρης ένταξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο πρόγραμμα Σπουδών του Σχολείου του 21ου αιώνα.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *