ΙΕΠ: Επιτυχής ολοκλήρωση ημερίδας ενημέρωσης εκπαιδευτικών του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ σε θέματα Εφοδιαστικής (Logistics)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 η ημερίδα ενημέρωσης των εκπαιδευτικών του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ σε θέματα Εφοδιαστικής (Logistics). Η ημερίδα, η οποία συνδιοργανώθηκε από τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναμεταδόθηκε ζωντανά μέσω ΔΙΑΥΛΟΥ, ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθησή της από τους εκπαιδευτικούς όλης της επικράτειας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας οι εκπαιδευτικοί του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα ζητήματα της εφοδιαστικής και τις προοπτικές του κλάδου, αλλά και με τρόπους εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στην ειδικότητα «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού» των ΕΠΑΛ. Εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Δημήτριο Φωλίνα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logisitcs) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και συγγραφέα διδακτικών εγχειριδίων της ειδικότητας, την κ. Αθηνά Νέλλα, Σύμβουλο ΠΕ80 του ΙΕΠ και Συντονίστρια της Επιστημονικής Μονάδας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΙΕΠ και από τον αρμόδιο για θέματα Ναυτιλίας εισηγητή του ΙΕΠ, κ. Γεώργιο Φύκαρη.

Σημειώνεται ότι η ειδικότητα «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού» λειτουργεί στα ΕΠΑΛ ήδη από το 2014-2015 ενώ από το σχολικό έτος 2018-2019 λειτουργεί σε αυξημένο αριθμό σχολικών μονάδων πανελλαδικά. Το πλήρες υλικό των παρουσιάσεων, καθώς και χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικά με το θέμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης).

Το ΙΕΠ, αντιλαμβανόμενο την αναγκαιότητα διατήρησης της επαφής των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ με τις σύγχρονες εξελίξεις των επιστημών και των επαγγελμάτων, συνεχίζει με τρόπο συστηματικό τις δράσεις επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ σε ζητήματα που σχετίζονται με τις σύγχρονες επιστημονικές και επαγγελματικές εξελίξεις.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το Δελτίο Τύπου

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *