ΙΕΠ: Επιλογή Γενικών Λυκείων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική Δράση: Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση δημιουργικών εργασιών

Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ το απόσπασμα του πρακτικού επιλογής των  Γενικών Λυκείων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική Δράση:

Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση δημιουργικών εργασιών

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το απόσπασμα του πρακτικού που περιλαμβάνει τον πίνακα των επιλεγέντων Γενικών Λυκείων.  

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *