ΙΕΠ: Ενημέρωση προϊσταμένων και εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ06 των πρωινών τμημάτων των πιλοτικών νηπιαγωγείων για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση της πιλοτικής εισαγωγής δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για το σχολικό έτος 2020-2021 αποφασίστηκε η πιλοτική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες για δύο (02) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως στο υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα των δημόσιων Νηπιαγωγείων γενικής παιδείας όλων των τύπων.

Για την επίτευξη των στόχων της πιλοτικής εφαρμογής έχει προγραμματιστεί για τις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2020 η έναρξη της Α΄ φάσης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΠΕ60 των πρωινών τμημάτων των πιλοτικών νηπιαγωγείων καθώς και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 που έχουν διατεθεί στα παραπάνω πιλοτικά νηπιαγωγεία, η οποία θα διαρκέσει καθ’ όλο τον Σεπτέμβριο.

Για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση της πιλοτικής εισαγωγής δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο (Υ.Α. με αρ. Φ.7/76108/ΓΔ4/17-06-2020) καλούνται οι προϊστάμενοι/νες και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 των πρωινών τμημάτων των πιλοτικών Νηπιαγωγείων καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 που έχουν διατεθεί στα παραπάνω πιλοτικά Νηπιαγωγεία:

(α) να κάνουν άμεσα αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα του ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php


Για τυχόν τεχνικά προβλήματα και αντιμετώπισή τους συμπληρώνεται η φόρμα: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=14

(β) Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους θα λαμβάνουν από το ΙΕΠ ηλεκτρονικό μήνυμα με τις οδηγίες και τους κωδικούς σύνδεσης:

  1. στο περιβάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης (moodle),
  2. στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης (Microsoft teams) με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *