ΙΕΠ: Ενημέρωση προϊσταμένων, διευθυντών/ντριών και εκπαιδευτικών πιλοτικών σχολικών μονάδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια) για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση της πιλοτικής εφαρμογής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Στο πλαίσιο της καινοτόμου διδακτικής και εκπαιδευτικής πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία συνίσταται στην πιλοτική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης, θα υλοποιηθεί σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τους προϊσταμένους νηπιαγωγείων, τους διευθυντές δημοτικών και γυμνασίων καθώς και όλους τους εκπαιδευτικούς των 218 πιλοτικών σχολικών μονάδων, οι οποίοι θα εφαρμόσουν το πιλοτικό πρόγραμμα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων».

Η επιμόρφωση των πολλαπλασιαστών ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ θα επιμορφωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί των 218 πιλοτικών σχολείων ως και τις 5 Οκτωβρίου 2020. Η έναρξη της Α΄ φάσης επιμόρφωσης, η οποία θα συνεχιστεί καθ’ όλο τον Σεπτέμβριο, για τη βέλτιστη διάχυση της παραπάνω δράσης, έχει οριστεί για την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, οπότε θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση-προετοιμασία των προϊσταμένων, διευθυντών και εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολικών μονάδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια).

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της επιμόρφωσης της πιλοτικής εφαρμογής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (Υ.Α με αρ. Φ.7/79511/ΓΔ4/24-6-2020) καλούνται οι προϊστάμενοι/νες, διευθυντές/ντριες και εκπαιδευτικοί των 218 πιλοτικών σχολικών μονάδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια) να κάνουν άμεσα αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα του ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

Για τυχόν τεχνικά προβλήματα και αντιμετώπισή τους συμπληρώνεται η φόρμα: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=14

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους θα λαμβάνουν από το ΙΕΠ ηλεκτρονικό μήνυμα με τις οδηγίες και τους κωδικούς σύνδεσης:

  1. στο περιβάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης (moodle),
  2. στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης (Microsoft teams) με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *