ΙΕΠ: Εκπαιδευτικό/Διδακτικό υλικό για την Γερμανική γλώσσα


Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας του ΙΕΠ με το GOETHE INSTITUT και λόγω της εντατικοποίησης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας εξαιτίας της πανδημίας, δίδεται η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης και διάθεσης εκπαιδευτικού/διδακτικού υλικού από το γερμανικό ινστιτούτο στους εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη της διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας.

Το εν λόγω υλικό είναι συμβατό με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών και κατάλληλο για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Για το εκπαιδευτικό/ διδακτικό υλικό επιλέξτε:
https://www.goethe.de/ins/th/de/spr/unt/kum/ddu.html

και
https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/ueb/cov.html


Υλικό για όλες τις γλώσσες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεμο:

http://iep.edu.gr/el/component/k2/162-ksenes-glosses

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *