ΙΕΠ: Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων

Δελτίο τύπου με θέμα: Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, εξέδωσε το ΙΕΠ.

Με το παρόν ερωτηματολόγιο διερευνούμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των φιλολόγων ως προς το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, τον τρόπο και τη χρονική διάρκεια μελλοντικών επιμορφώσεων. Παράλληλα, διαπιστώνουμε προτεραιότητες και παραδοχές ως προς το περιεχόμενο και τις διαδικασίες της διδακτικής πράξης. Το ερωτηματολόγιο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ερευνητικής προσπάθειας ανίχνευσης πραγματικών αναγκών των φιλολόγων με στόχο την ενδυνάμωσή τους και την καλύτερη υποστήριξη του παιδαγωγικού και διδακτικού τους έργου.
Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εκφράζοντας τις απόψεις και τις επιθυμίες σας σύμφωνα με την εμπειρία σας από τη διδακτική πράξη.
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα. Θα το βρείτε στον ιστότοπο του ΙΕΠ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://iep.edu.gr/lime2/index.php/996647?newtest=Y&lang=el
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Μάριος Ευαγγελινός, 2131335303 mevaggelinos@iep.edu.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *