ΙΕΠ: Διερεύνηση απόψεων σχετικά με την Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Inclusive Schools For Roma»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί το Έργο «Inclusive Schools For Roma» σε συνεργασία με το Athens Lifelong Learning Institute, τη ΜΚΟ Αντίρροπον και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Νέοι Ορίζοντες των Ελλήνων Ρομά» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Rights, Equality and Citizenship” (Project: 881953-Rights, Equality and Citizenship Programme).

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΕΠ διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά.

Σε αυτή την προσπάθεια παρακαλούμε θερμά για τη συνεργασία σας ως προς τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου (10 ερωτήσεις) αποτυπώνοντας ειλικρινά τις θέσεις σας. Η έρευνα θα διαρκέσει μέχρι 31/12/2020.

Η συμμετοχή σας είναι προαιρετική.

Το ΙΕΠ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019. Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.

Η ομάδα έργου του ΙΕΠ


Αν είστε στέλεχος εκπαίδευση κάντε κλικ ΕΔΩ 

Αν είστε εκπαιδευτικός κάντε κλικ ΕΔΩ

Εmail επικοινωνίας: romaeuropeanproject@iep.edu.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *