ΙΕΠ: Διήμερο ομαδικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στις Φυσικές Επιστήμες, στην Ηλεκτρολογία ή τη Μηχανολογία

Τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προσκαλεί εκπαιδευτικούς που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 υπηρετούν σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διαθέτουν εξειδίκευση στις Φυσικές Επιστήμες, στην Ηλεκτρολογία ή τη Μηχανολογία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε διήμερο ομαδικό εργαστήριο με θέμα «Βιωματική μάθηση για την ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού στα “Πράσινα Επαγγέλματα”.

Η δράση, η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 20 και 21 Μαρτίου 2018 (από 15:00-20:00), οργανώνεται από τις Επιστημονικές Μονάδες Φυσικών Επιστημών και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΙΕΠ στο πλαίσιο του προγράμματος «GRAEDUCATION». Κατά τη διάρκεια του διήμερου εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση πειραματικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την ηλιακή και αιολική ενέργεια και θα επιχειρηθεί αξιολόγηση των διαφοροποιημένων -ανάλογα με τον τύπο σχολείου, τις ηλικιακές ομάδες και τις μορφές διδασκαλίας- δυνατοτήτων χρήσης ή προσαρμογής τους στη διδακτική πράξη.

Λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας ως προς τις αιτήσεις που θα γίνουν δεκτές, ενώ οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη διαθεσιμότητά τους και για τις δύο ημέρες και ώρες του εργαστηρίου (20 και 21 Μαρτίου 2018, 15:00-20:00). Πιο συγκεκριμένα, οι προσφερόμενες θέσεις κατανέμονται ανά ειδικότητα ως εξής:

α) 3 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 υπηρετούν σε Δημοτικό Σχολείο και διδάσκουν είτε στην Ε’ είτε στην ΣΤ’ Δημοτικού και διαθέτουν πτυχιακή (β’ πτυχίο) ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις Φυσικές Επιστήμες

β) 3 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ04 που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 υπηρετούν σε Γυμνάσιο

γ) 3 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ04 που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 υπηρετούν σε Γενικό Λύκειο

δ) 3 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ 12.04, 12.05, 12.06, 12.10, 17.02, 17.03, 17.04, 17.06, 17.07, 17.08 και 17.10  που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 υπηρετούν σε Επαγγελματικό Λύκειο και διδάσκουν μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή/και του Τομέα Μηχανολογίας».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας του ΙΕΠ (https://iep.edu.gr/services/mitroo/ ως την Τετάρτη 14η Μαρτίου, ώρα 13:00 μ.μ. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει πρωτίστως βάσει της ανωτέρω ποσόστωσης και με βάση τη σειρά χρονικής προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων.

Όσοι/ες επιλεγούν θα λάβουν σχετική ενημέρωση ως την Παρασκευή 16/3/2018 από τη Μονάδα Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΙΕΠ (tee@iep.edu.gr). Τονίζεται ότι βεβαίωση συμμετοχής θα χορηγηθεί μόνο στους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες που θα λάβουν μέρος στις εργασίες και των δύο ημερών.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση του ΙΕΠ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *