ΙΕΠ: Δελτίο Τύπου για το Συνέδριο – Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών

Σύγχρονα, επιστημονικά θεμελιωμένα προγράμματα σπουδών και αποτελεσματικές διδακτικές μέθοδοι, που σέβονται την προσωπικότητα και τις ανάγκες του παιδιού και του νέου ανθρώπου και συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξή της, βρέθηκαν στο επίκεντρο του διήμερου Συνεδρίου που οργάνωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στις 4 και 5 Απριλίου στην Αθήνα.

DSCF0641a

Το Συνέδριο τίμησε με την παρουσία και τον χαιρετισμό του ο υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου.

Το Συνέδριο αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για το Ι.Ε.Π. να δημοσιοποιήσει το έργο που έχει πραγματοποιήσει ως σήμερα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα σπουδών και τη διδακτική μεθοδολογία, και να αναπτύξει περαιτέρω τον διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα στα θέματα αυτά.

DSCF0674a

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν από ακαδημαϊκούς επιστήμονες και μέλη των ομάδων εργασίας του Ι.Ε.Π., ως «δείγματα γραφής», διδακτικά εγχειρίδια και υλικά που έχουν εκπονηθεί από το Ι.Ε.Π. και ήδη χρησιμοποιούνται στα σχολεία. Επίσης, εκτέθηκαν και συζητήθηκαν σχέδια προγραμμάτων σπουδών που είτε αναφέρονται σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα (π.χ. Λύκειο) ή, όπως στην περίπτωση της Ιστορίας, αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Τέλος, στη θεματική του Συνεδρίου συμπεριλήφθηκαν  και αντικείμενα που ως σήμερα αγνοούνται από τα ισχύοντα προγράμματα, όπως λ.χ. τα σχετικά με την οπτικοακουστική παιδεία.

DSCF0656a

Ιδιαίτερα απασχόλησε, επίσης, το σώμα του Συνεδρίου το ζήτημα της έγκαιρης και πολυδιάστατης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών τόσο για τα ζητήματα περιεχομένου όσο και για τα ζητήματα που αφορούν τη διδακτική μεθοδολογία. 

Ο γόνιμος και δημιουργικός διάλογος που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου απέληξε σε χρήσιμα συμπεράσματα, εξασφαλίζοντας έτσι πολύτιμη ανατροφοδότηση για το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ενόψει των μελλοντικών σχεδιασμών του.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *