ΙΕΠ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό. Οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα

Σύμφωνα με την 36η/16-7-2020 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα ως προς την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5329/09-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ53ΟΞΛΔ-ΠΨΗ) Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση του ΙΕΠ με τους σχετικούς πίνακες

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *