ΙΕΠ: Απολογισμός για την υλοποίηση της δράσης “Θεματική Εβδομάδα” με κεντρικό θέμα «Δημοκρατική συνύπαρξη και ανθρώπινα δικαιώματα»

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά η υλοποίηση της δράσης “Θεματική Εβδομάδα” με κεντρικό θέμα: «Δημοκρατική συνύπαρξη και ανθρώπινα δικαιώματα».
Συνολικά 1656 γυμνάσια και γυμνασιακές δομές όλων των τύπων υπέβαλαν πλήρες εβδομαδιαίο σχέδιο εφαρμογής, στο σύνολο των 1700 της χώρας.

Σύμφωνα με την αποτίμηση που ολοκλήρωσαν και απέστειλαν στο ΙΕΠ 1049 σχολεία, όλες οι θεματικές, που έχουν σχεδιαστεί σταδιακά κατά τα τρία συναπτά σχολικά έτη, επιλέχθηκαν και εφαρμόστηκαν, με την εξής συχνότητα προτίμησης :

1. Δημοκρατική Συνύπαρξη και Ανθρώπινα Δικαιώματα (SQ001)1004
2. Διατροφή και ποιότητα Ζωής (SQ002)1015
3. Έμφυλες ταυτότητες (SQ003)876
4. Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων (SQ004)999
5. Οδική Ασφάλεια & Κυκλοφοριακή Αγωγή (SQ005)913
Σύνολο ολοκληρωμένων ερωτηματολογίων                                           1049

Στα εμφανώς θετικά σημεία της φετινής δράσης ξεχωρίζουν:

  • Η ψηφιακή  «βιβλιοθήκη» της θεματικής εβδομάδας (http://iep.edu.gr/el/thematiki-evdomada-category/646-allo-yliko), η οποία περιλαμβάνει πλούσιο υλικό από έγκριτους επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς (όπως από τη Βουλή των Ελλήνων, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή),
  • Το Βαρόμετρο της δημοκρατικής και αξιοπρεπούς συνύπαρξης (http://iep.edu.gr/el/thematiki-evdomada-category/656-varometro), το οποίο λειτούργησε αποτελεσματικά μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, όχι μόνο ως δείγμα σχολικής πρακτικής, αλλά και ως εργαλείο αποτίμησης του σχολικού κλίματος σε σχέση με τις δημοκρατικές δεξιότητες, τις γνώσεις και τις στάσεις σεβασμού του άλλου,
  • Οι ευσύνοπτοι Οδηγοί προς τους/τις εκπαιδευτικούς για τον θεσμό της συνέλευσης τάξης και την εφαρμογή των πρακτικών της  Θεσμικής Παιδαγωγικής,
  • Οι προτεινόμενες Δράσεις διαμεσολάβησης, κοινωνικής συμμετοχής και ευθύνης για την επίλυση προβλημάτων και την αντιμετώπιση θεμάτων διακρίσεων, προκαταλήψεων και περιθωριοποίησης, αλλά και, αντιδιασταλτικά, για την προαγωγή δημιουργικών δράσεων κοινωνικής συμμετοχής και ευθύνης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ η Συνοπτική Έκθεση Αποτίμησης, καθώς και τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, στην ακόλουθη υπερσύνδεση: http://iep.edu.gr/el/thematiki-evdomada

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διαβλέποντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και εισηγείται καινοτομίες για τη Θεματική Εβδομάδα 2019-20, με στόχο τη δυνατότητα διεξαγωγής της σε όλους τους τύπους σχολικών μονάδων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Βασικό σκοπό αποτελεί η καλλιέργεια των Δεξιοτήτων Δημοκρατίας και κεντρικό σύνθημα το: «Μιλώ Ελεύθερα- Μαθαίνω με Ασφάλεια», εμπνευσμένο από την εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *