ΙΕΠ: Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει κενές θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες εκπαιδευτικούς έχουν τα τυπικά προσόντα, να
καταθέσουν σχετική αίτηση.

Σημειώνεται ότι οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού στο ΙΕΠ βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση. Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι τετραετής.
Περιγραφή θέσεων και προσόντων/ κριτηρίων επιλογής
Ο προσδιορισμός των θέσεων και το γνωστικό αντικείμενο της κάθε θέσης προσδιορίζεται ως εξής:
Θέση Γνωστικό Αντικείμενο/ Κλάδος Αριθμός θέσεων
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’ ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις του Συμβούλου Α’ και Συμβούλου Β’ θα κριθούν βάσει των
κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται ως υποχρεωτικά, από τον Ν. 3966/2011.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π.: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *