ΙΕΠ: Ανακοίνωση πινάκων με αξιολογική σειρά των υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ τετραετούς θητείας με αποσπάσεις εκπ/κών δημόσιας εκπ/σης»

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ οι πίνακες με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4255/10-05- 2019 (ΑΔΑ: 66ΨΡΟΞΛΔ-603) «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ τετραετούς θητείας με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης»

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τους πίνακες

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *