ΙΕΠ: Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού για υλικό για την Γ’ Λυκείου, τη ΜΝΑΕ και τις ενημερωτικές συναντήσεις στο Υπουργείο Παιδείας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ενημερωτικό υλικό για

την Γ’ Λυκείου που περιλαμβάνει

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών
Πρόγραμμα Σπουδών για τα Αρχαία Ελληνικά
Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
ΝΕΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΛΙΚΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

τη ΜΝΑΕ που περιλαμβάνει

Σχέδιο ερευνητικής παρέμβασης ΕΠΑΛ και
Ενδεικτικά Σενάρια Νέων Ελληνικών και

τις ενημερωτικές συναντήσεις στο Υπουργείο Παιδείας

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το υλικό για Γ’ Λυκείου

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το υλικό για το πρόγραμμα ΜΝΑΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε το υλικό για τις ενημερωτικές συναντήσεις στο Υπουργείο Παιδείας

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.