ΙΕΠ: Έναρξη των επιμορφωτικών δράσεων για την υποστήριξη της Εκπαίδευσης Παιδιών Προσφύγων

Με δελτίο τύπου το ΙΕΠ γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 ξεκίνησαν οι επιμορφωτικές συναντήσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων»

Ειδικότερα  πρόκεται να πραγματοποιηθούν:

α) Επιμορφωτικές δράσεις (1 διά ζώσης και έως 3 εξ αποστάσεως συναντήσεις) οργανωμένες σε τμήματα με βάση την Περιφέρεια Εκπαίδευσης και τις περιοχές ευθύνης των Σχολικών Συμβούλων όπου λειτουργούν σχολικές μονάδες με ΔΥΕΠ ή/και ΤΥ στις οποίες φοιτούν πρόσφυγες.

β) Υποστηρικτικές δράσεις (επιτόπιες επισκέψεις και εξ αποστάσεως συναντήσεις) προς τους εκπαιδευτικούς προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που στελεχώνουν ΔΥΕΠ ή/και ΤΥ στις οποίες φοιτούν πρόσφυγες. Οι δράσεις θα υλοποιούνται από επιστημονικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Οι επιμορφωτικές αυτές δράσεις απευθύνονται σε:

  • Σχολικούς Συμβούλους προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχουν παιδαγωγική ευθύνη για σχολεία με ΔΥΕΠ ή/και ΤΥ όπου φοιτούν πρόσφυγες
  • Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων με ΔΥΕΠ ή/και ΤΥ όπου φοιτούν πρόσφυγες
  • Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Τις επιμορφώσεις μπορούν  να παρακολουθήσουν και οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης, οι Δ/ντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής Καθοδήγησης. Η επιμόρφωση οργανώνεται κεντρικά από το Ι.Ε.Π. και περιφερειακά υποστηρίζεται από μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ.

Για την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης κάθε Σχολική/ός Σύμβουλος καλείται να συγκεντρώσει τους Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων των οποίων έχει την παιδαγωγική ευθύνη και στις οποίες λειτουργούν ΔΥΕΠ ή/και ΤΥ με παιδιά πρόσφυγες και τους αντίστοιχους ΣΕΠ, σε σχολική μονάδα της επιλογής της/του. Από τη σχολική αυτή μονάδα θα γίνει η σύνδεση στην πλατφόρμα του ΙΕΠ για την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Συντονίστρια της  Δράσης  4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων», κ. Εύη Τρούκη, τηλ. 2131335569 και 2131335568.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το δελτίο τύπου του ΙΕΠ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *