ΙΓ Μαθητιάδα: Γενική Προκήρυξη Αθλημάτων

Δημοσιεύτηκε Γενική Προκήρυξη Αθλημάτων της ΙΓ Μαθητιάδας που θα διεξαχθεί από 18 έως 22 Μαΐου στην Πρώτη Σερρών.

Στα αγωνίσματα της ΙΓ’ Πανελλήνιας Μαθητιάδας μπορούν να συμμετέχουν Έλληνες και ομογενείς μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα Γυμνάσια που συμμετέχουν στη Μαθητιάδα και γεννήθηκαν από το 2002 έως και το 2005.

Τα Δελτία Υγείας (φόρμα των οποίων έχει αποσταλλεί στα σχολεία) μετά από την βασική ιατρική εξέταση των μαθητών-τριών υπογράφονται και σφραγίζονται από ιατρό και τον Διευθυντή του Γυμνασίου.

Τα Δελτία Υγείας των μαθητών-τριών θα προσκομίζονται στους υπεύθυνους Φιλοξενίας υποχρεωτικά από τον συνοδό του σχολείου κατά την προσέλευση των αποστολών για να παραληφθούν οι Κάρτες Διαπίστευσης του σχολείου.

Κανείς μαθητής-τρια δεν θα γίνεται δεκτός σε οποιοδήποτε άθλημα χωρίς την Κάρτα Διαπίστευσης σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων της Πανελλήνιας Μαθητιάδας, η οποία θα επέχει τη θέση αθλητικής ταυτότητας.

Για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στα αγωνίσματα με νερό, απαραίτητο είναι να βεβαιώνεται η καλή γνώση κολύμβησης από τον κηδεμόνα στους συνοδούς καθηγητές του σχολείου και η άδειά του να συμμετέχει σε αυτά, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο στην υπεύθυνη δήλωση του γονέα. Οι υπεύθυνοι συνοδοί δηλώνουν τη συμμετοχή των μαθητών-τριών τους στα αθλήματα νερού, το απόγευμα της Δευτέρας 21-05-2018, μόνο εάν υπάρχει η άδεια από τον κηδεμόνα. Η δήλωση αυτή αποτελεί αυτόματα για την Οργανωτική Επιτροπή] απόδειξη ανάληψης ευθύνης από τους συνοδούς ότι έχουν την έγκριση των κηδεμόνων για την συμμετοχή των μαθητών-τριών στα αγωνίσματα αυτά.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Γενική Προκήρυξη της ΙΓ Μαθητιάδας 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *