Η χρηματοδότηση των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Άρθρο του κ. Πολύδωρου Σταυρόπουλου    με θέμα:

Η χρηματοδότηση των Εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.)

δημοσιεύει το diodos.edu.gr.

Στο άρθρο γίνεται αναφορά στις διαδικασίες προσδιορισμού των ποσών χρηματοδότησης των Ε.Κ. από τις Σχολικές Επιτροπές, καθώς και αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης που επί της ουσίας συνεπάγεται την υποχρηματοδότηση σε πολλές περιπτώσεις των Εργαστηριακών κέντρων.

Ακόμη και σήμερα, αναφέρεται στο άρθρο, δυόμιση χρόνια μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει τη χρηματοδότηση των εργαστηρίων, δεν έχουν συμμορφωθεί οι σχολικές επιτροπές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα. Φαίνεται από τις αναρτήσεις στη Διαύγεια ότι πολλοί δήμοι δεν συμπεριλαμβάνουν τα Ε.Κ στους πίνακες κατανομών των λειτουργικών εξόδων (χρηματοδότησης)! Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από λεπτομερή έρευνα. Για λόγους διακριτικότητας αποφεύγεται να δοθούν παραδείγματα Ε.Κ. που δεν υπάρχουν στους πίνακες κατανομών των δήμων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το άρθρο του κ. Σταυρόπουλου 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *